تربیت در تشکل

کارکردهای هدف‌گذاری در فعالیت‌های تربیتی

شناخت و تعیین هدف در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در فعالیت‌های تربیتی بسیار نقش‌آفرین است.

مهم‌ترین کارکردهای «هدف‌گذاری» را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱ ـ برنامه‌ریزی

یکی از مؤثرترین کارکردهای هدف‌گذاری امکان برنامه‌ریزی است. هر اندازه که هدف به صورت مشخص‌تر و دقیق‌تری تعریف شده باشد، برنامه‌ریزی برای رسیدن به آن آسان‌تر خواهد بود.

۲ ـ تعیین روش

جهت حرکت‌ها و اقدامات تربیتی را هدف‌ها تعیین می‌کنند، این هدف‌ها هستند که به فعال تربیتی نشان می‌دهند راه تربیت را از کدام سوء باید پیمود. روش‌های تربیتی بر اساس موضوع تربیت و هدف تربیت مشخص می‌گردند. اگر موضوع یا هدف تغییر کند، این تغییر، روش‌ها را نیز دست‌خوش تحول می‌کند.

۳ ـ معیاری برای نقد روش‌های تربیتی

روشی که با هدف تربیتی تناسب نداشته باشد، روش مناسبی نیست؛ مثلا اگر هدفِ در تربیت این باشد که انسان به مرحله انتخاب برسد، هر روشی که نتواند این اتفاق را در وجود او ایجاد کند، باطل و مردود است.

۴ ـ معیار گزینش مخاطب و مربی

گزینش و جدا کردن مخاطب بر اساس هدف معنا پیدا می‌کند.

۵ ـ هماهنگی برنامه‌ها

مجموعه برنامه‌های تربیتی اگر مرتبط و متناسب و در جهت اهداف نباشند، نظام تربیتی به سرانجام نخواهد رسید.

۶ ـ معیار بودن برای ارزیابی

نظارت و کنترل موفقیت فرآیند تربیت، مبتنی بر ارزیابی است و ارزیابی نیز با توجه به اهداف صورت می‌گیرد. تا اهداف معین و طراحی نشده باشند، نمی‌توان جریان کار و پیشرفت کمی و کیفی به سوی آن‌ها را ارزیابی کرد.

۷ ـ یکپارچگی سازمانی

ترسیم مسیر، تعیین روش‌های آموزشی و تهیه ابزار مناسب برای رفع موانع تا حدود زیادی مبتنی بر تعیین اهداف است.

 کلام آخر

مواردی که ذکر شد، تنها گوشه‌ای از کارکردهای هدف‌گذاری و ترسیم چشم‌انداز در فعالیت‌های تربیتی است. بعد از مطالعه کارکردها، ضرورت و اهمیت هدف‌گذاری  در برنامه‌های تربیتی به خودی خود روشن می‌شود و اینکه فعالان تربیتی باید توجه خاصی به هدف‌گذاری داشته باشند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس