اندیشه تربیت

در ضرورت هنر برای تربیت

نصرت الله تابش

شما در تربیت، مكلّف به تأثيرگذاري در احساس مخاطب نیز هستید و دقیقا از همينجا با هنر و بخصوص وجه هنري رسانه پيوند مي‌خوريد؛ فصل مشترك بين هنر و دين مفهوم زيبايي است و زيبايي جوهر‌ه‌اش تأثيرگذاري بر عواطف است. نمي‌شود يك جريان تربيتي داشت كه صرفاً به انتقال معرفتي منجر شود و اين انتقال معرفت تبديل به احساس نشود. بر این اساس، یکی از مهم ترین مباحث در تربیت، رابطه‌ي هنر و رسانه با ابعاد وجود انسان است.
البته ما ابعاد وجود انسان را تفکیک نمی کنیم، که بخشي از وجودش را معرفت و بخش دیگری را به احساس اختصاص دهیم. این ابعاد در وجود انسان به صورت طبيعي با یکدیگر در ارتباطند و تأثير و تأثر متقابل دارند. بر این اساس می گوییم، اگر يك معرفتي به احساس ديني تبديل نشود، و معرفت ديني به يك احساس ديني تبديل نشود، معلوم است که يك جاي کار اشكال دارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس