سبک تربیت

تنبیه، از نوع تربیتی!

شاید در عمل، هیچ کدام از عوامل مثل «مجازات» فراگیر و مورد استفاده نباشد، اما بررسی‌هایی باید صورت بگیرد تا چگونگی استفاده از آن در جهت اهداف تعیین شده مشخص بشود.

۱ـ تعریف مجازات در مباحث تربیتی

«استفاده از احساس ترس، برای جلوگیری از تکرار عمل نامطلوب و به حرکت درآوردن یک‌سری نیروهای سازنده در کودک» این کامل ترین تعریفی است که می توان از مجازات ارائه داد.

۲ـ آیا تهدید هم وارد تعریف مجازات می‌شود؟

اگر چه «تهدید» مرحله‌ای از مراحل مجازات به‌شمار می‌آید و هر دو بر پایه ترس بنا شده‌اند، اما تهدید قبل از ارتکاب عمل نامطلوب به‌کار می‌رود، درحالی که مجازات پس از وقوع عمل و با هدف جلوگیری از تکرار آن استفاده می‌شود.

۳ـ کارکرد مجازات

کارکرد اصلی «عوامل» تغییر یا تقویت رفتار است، مجازات به‌طور خاص موجب بازدارندگی از تکرار عمل نامطلوب می شود و همچنین یک‌سری از نیروهای سازنده کودک را به حرکت درمی‌آورد.

البته نباید مجازات را صرفا برای جلوگیری از تکرار خصلت‌ها و ارزش‌های نادرست به‌کار بست؛ بلکه باید تمرکز اصلی در جایی باشد که کودک، شخصیت، حریت و تفکر خود را به‌کار نمی‌گیرد.

۴ـ نکته مهم در مجازات

هر یک از این شکل‌های مجازات، از درجه و شدتی برخوردار است که به تناسب میزان اشتباه و ظرفیت کودک باید مورد استفاده قرار بگیرد؛ البته گاهی لازم است در یک مجازات، از صورت تلفیق یافته  این شکل‌ها استفاده کرد  و همزمان آنها را به کار بست.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس