بانک مقالات

تنبیه از دیدگاه روان شناسی و اسلام

ابزار تنبیه برای تغییر رفتارهای نامطلوبِ افراد، به ویژه کودکان در زمینه تربیت، پیش از همه به ذهن خطور می‏کند، در صورتی که عده زیادی از متخصصان تعلیم و تربیت به دلیل مضرّات زیاد تنبیه با این شیوه مخالفند؛ گرچه برخی مواقع به عنوان آخرین روش، آن را مجاز می ‏شمارند. هدف از تنبیه کاهش رفتار است.

دیدگاه اسلامی درباره تنبیه این است که تحت شرایطی می‏توان برای تأدیب تنبیه را به کار برد. البته تنبیه صرفا بدنی نیست، بلکه اخطار، تذکر، هشدار، سرزنش و غیر آن را هم شامل می‏شود. ضمنا این روش مطلوبیت اوّلی را ندارد؛ یعنی مادام که برای تربیت کودک از روش‏های دیگر بتوان استفاده کرد، بهتر است از این روش استفاده نشود و چه بسا اگر از روش‏های دیگر به نحو صحیح استفاده شود، هیچ‏گاه نیازی به تنبیه کودک حاصل نشود؛ ولی در هر حال، اگر در امر تربیت کودک از نظر مربّی به تنبیه او نیاز شد، تنبیه او جایز است بخصوص اگر بتوان با استفاده از برخی روش‏ها مضرّات فرضی را کاهش داد و یا حتی آنها را از بین برد..

این مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید:

تنبیه از دیدگاه روان شناسی و اسلام nolvadex no rx, generic dapoxetine.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.