ارسال خبر

برای انتشار اخبار تربیتی به ما کمک کنید

اگر مایلید اخبار تربیتی شهر خود را منتشر کنید

اگر در مجموعه تربیتی فعالیت دارید و دوست دارید فعالیت های آن مجموعه را به گوش دیگران برسانید

همراه مربی بستر مناسب را برای انتشار اخبار مربوط به رویدادهای تربیتی سراسر کشور فراهم کرده است.

 

لازم نیست نگران تنظیم حرفه ای خبر باشید.

کافیست محتوای خبر یا لینک مربوط به آن در فضای مجازی یا حتی شماره ای را جهت دریافت اطلاعات مربوطه به ما ارسال کنید. برای این کار می توانید از فرم زیر استفاده نمائید.


[recaptcha size:compact]